עצמות עגל טרי לחמין - Fresh Veal Bones for cholent